BRANDSÄKRA SPÄRRAR TILL 3 000 ÖPPNINGAR

NUVIA bygger brandsäkra spärrar till öppningar i enlighet med de hösta standarderna på nya EPR i Flamanville. Projektets främsta utmaning är att utföra arbetet i tid, på ett säkert sätt och enligt de aktuella specifikationerna och kvalifikationerna. NUVIA Structure och NUVIA Protection skapade ett joint venture för att utföra projektet.

Projektparter

Kund: EDF

Tilldelande myndighet: EDF

Generalentreprenör: NUVIA

Projektets utmaningar
  • Kvalitet: Genomförande på plats i enlighet med kvalifikationer
  • Säkerhet: 0 olycka
  • Leveransplan: Arbetet planerades slutföras innan bränslet levererades (före slutet av 2018)
Omfång
  • Ett år krävdes för undersökningar: krav, analys och definition av lösningar
  • Produktkvalifikationer: tester utfördes vid NUVIAS brandklassade laboratorium (Pierrelatte, Frankrike). Sammanlagd tid: 9 månader
  • Arbete på plats: försegling av 3 000 öppningar på mindre än 18 månader
Plats

Land: Frankrike

Anläggning: Flamanville

Enhet: FLA3 (EPR)

Byggnad: samtliga byggnader

Nyckeltal

  • Från 01/04/2016 till 31/03/2019

  • Projekttal: 21 M € (varav 12 M € för NUVIA Structure)

  • 70 arbetare (vid högsta aktivitet)