Tyskland

NUVIA Germany (tidigare SEA – MED) utvecklar och tillverkar mätinstrument för nukleärmedicin, PET-center, radiofarmaci och radioterapi. Med innovativ mätutrustning erbjuder vi anpassade eller standardiserade lösningar inom strålskydd, säkerhet och civilförsvar.