Tjeckien

NUVIA Czech Republic har arbetat på marknader i Tjeckien och utomlands i över tjugo år.
Vi är en välkänd leverantör av tekniska projekt, mätsystem och tjänster för kärnkraftverk, forskningsinstitutioner och industrin.
Vårt multiprofessionella team erbjuder expertis inom strålningsövervakning, tillverkning av detektorer för joniserande strålning och radiometriska system, karakterisering av radioaktivt avfall, kemiska och radiokemiska mätningar, personliga dosimetritjänster, industriautomatisering och utveckling av kompletta informationssystem.