Belgien

Belgien har en lång historia och meriter inom nukleärmedicin. Landet är en av de fem största aktörerna inom produktion och distribution av medicinska radioisotoper. Sju miljoner patienter världen över genomgår varje år en medicinsk undersökning tack vare den belgiska produktionen av 99Mo. Dessutom använder nästan 33% av de sjukhus i världen som är specialiserade på nukleärmedicin belgisk teknik.

NUVIA Benelux, med huvudkontor i hjärtat av Belgien, Bryssel, är stolta över att stödja den belgiska nukleära sjukvårdssektorn. Vi är specialiserade på kärnteknisk mätutrustning och skräddarsydda lösningar för kärnteknisk mätning. Alla våra produkter är designade och utvecklade internt. Från modellering till implementering. NUVIA använder exklusiv know-how och toppmodern teknik i sina system. Det gör NUVIA till en ledande internationell leverantör av strålskyddsprodukter och tjänster i världsklass.

NUVIATech Protection – Levererar högkvalitativt passivt brandskydd och brandspjäll. NUVIA levererar både produkterna och installationen av brandskyddet.

NUVIATech Automation – Konstruerar och levererar elektromekanisk utrustning som monteringslinjer, fjärrstyrda armar och robotar, integrerade system

NUVIATech Instruments – Utformar standardiserade och skräddarsydda mätlösningar för kärnkraftsägare, operatörer och intressenter för alla faser av anläggningarnas livscykel

NUVIATech Healthcare – Utvecklar och tillverkar toppmoderna instrument, system och lösningar för en rad tillämpningar inom hälsovård och strålskydd med joniserande strålning. Produkterna är avsedda för sjukhus, forskningscentra, cancerbehandlingscentra etc.

Om du vill veta mer om vår

För ytterligare information