Projekty podpořené Ministerstvem vnitra ČR

Program Bezpečnostního výzkumu MV ČR

účast společně se Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i.

VG20122014093 Systém pro měření vnitřní kontaminace po havárii JEZ zaměřený na štítné žlázy u dětí a kontaminaci transurany (projekt ukončen r. 2014)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VG20122014093
VG20122015083 Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro radiační monitorovací sítě (projekt ukončen r. 2015)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VG20122015083
VI20152018042 Havarijní měřič radioaktivního aerosolu s dálkovým přenosem dat (projekt ukončen 12/2018)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20152018042
VI20152019028 Radiační měřicí síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí (RAMESIS) – projekt ukončen 06/2019
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20152019028
VI20172020104 Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva (PoMoZ) (projekt ukončen v r. 2020)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020104
VI20172020083 Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat (projekt ukončen v r. 2020)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020083