Projekty podpořené Ministerstvem vnitra ČR

Program Bezpečnostního výzkumu MV ČR

účast společně se Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i.

Systém pro měření vnitřní kontaminace po havárii JEZ zaměřený na štítné žlázy u dětí a kontaminaci transurany VG20122014093
Projekt podpořený Ministerstvem vnitra České republiky
Projekt ukončený r. 2014
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VG20122014093
Předložený projekt si klade za cíl vyvinout a zkonstruovat zařízení, která chybí složkám radiační ochrany pro zvládnutí měření vnitřní kontaminace velkého počtu osob (zejména dětí) po radiační mimořádné události. Jedná se o zařízení pro hromadné monitorování radiojódu ve štítné žláze po havárii jaderné elektrárny a zařízení pro bezpečné a rychlé polohování polovodičových detektorů pro měření radionuklidů (transuranů) v plicích a kostře na celotělovém počítači
Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro radiační monitorovací sítě VG20122015083
Projekt podpořený Ministerstvem vnitra České republiky
Projekt ukončený r. 2015
NUVIA a.s., Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VG20122015083
Na základě aktuálních zkušeností z havárie JE Fukušima bude proveden výzkum, vývoj, konstrukce a terénní odzkoušení detekčních systémů nové generace, půjde o mobilní i stacionární systémy k radiačnímu monitorování s přenosy dat do vyhodnocovacích center,s poskytováním výsledků regionální a místní samosprávě ke zvýšení rychlosti, spolehlivosti a dostupnosti dat na nižší rozhodovací úrovni.
Havarijní měřič radioaktivního aerosolu s dálkovým přenosem dat VI20152018042
Projekt podpořený Ministerstvem vnitra České republiky
Projekt ukončen 2018
Účastníci projektu NUVIA a.s., SÚRO, v.v.i.
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20152018042
Na základě zkušeností z monitorování havárií jaderných elektráren bude proveden výzkum, vývoj, konstrukce a terénní odzkoušení nového systému včasného varování založeného na odběru aerosolů z ovzduší s automatickou výměnou aerosolových filtrů v dálkově nastavitelném režimu provozu, jejich automatickým měřením a vyhodnocením na obsah radionuklidů a s předáváním výsledků a se zasíláním varovných zpráv při překročení nastavených úrovní.
Radiační měřicí síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí (RAMESIS) VI20152019028
Projekt podpořený Ministerstvem vnitra České republiky
Projekt ukončen 2019
Účastníci projektu NUVIA a.s., SÚRO, v.v.i., ČVUT Praha – Ústav technické a experimentální fyziky
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20152019028
Zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí zavedením systému monitorování radiační situace na úrovni institucí, škol a občanů v souladu s aktuálními světovými trendy. Bude analyzováno, navrženo, vyvinuto a pořízeno přístrojové vybavení včetně centrální aplikace pro příjem, ukládání, správu a zveřejňování výsledků monitorování. Systém bude implementován ve vybraných institucích a školách včetně zaškolení a poskytnutí informačních materiálů pro porozumění problematice hodnocení radiační situace
Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva (PoMoZ) VI20172020104
Projekt podpořený Ministerstvem vnitra České republiky
Projekt ukončen 2020
Účastníci projektu NUVIA a.s., SÚRO, v.v.i.
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020104
Na základě zkušeností z účasti na zajištění bezpečnosti hromadných akcí a zahraničních návštěv vysokých ústavních činitelů bude navrženo optimální přístrojové vybavení odpovídající současným možnostem pro zajištění bezpečnosti takovýchto událostí z hlediska radiační ochrany. Dle návrhu bude proveden výzkum, vývoj, konstrukce a terénní odzkoušení modulárního systému portálového detektoru pro rychlý scan procházejících osob nebo pro směrové skenování za jízdy automobilem
Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat VI20172020083
Projekt podpořený Ministerstvem vnitra České republiky
Projekt ukončen 2020
Účastníci projektu NUVIA a.s., SÚRO, v.v.i.
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020083
Vyvinutí plně automatické stanice pro monitorování umělé radioaktivity ve vodách. Stanice bude zcela nové konstrukce umožňující nepřetržité bezobslužné stanovování aktivity v odpadních, povrchových a podzemních vodách. Stanice bude nezávislá na vnějším zdroji napájení, přenos dat bude zajištěn pomocí GSM sítě a alternativně satelitním přenosem (nezávislé na síti GSM). Součástí projektu je vybudování monitorovací minisítě na vodních tocích České Republiky a její zaužívání do provozu v rámci RMS.