NUVIA vyvíjí nové scintilační systémy

Realizace výzkumu a vývoje nových scintilačních detektorů v rámci OPPIK

Naše společnost NUVIA a.s. vyvíjí spolu s partnerem – Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích – nový a unikátní prototyp a funkční vzorek scintilačních detektorů. Náplní tohoto projektu, který je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů a technologií.

Výstupem projektu budou scintilační detektory se zcela novými luminofory, které budou svými vlastnostmi umožňovat efektivnější využití ve scintilačních systémech v návaznosti na předpokládanou vyšší scintilační účinnost a další výhodné vlastnosti.

Výsledkem projektu budou funkční vzorek a prototyp scintilačního detektoru s novými luminofory.

 

Realizace projektu je plánována na 24 měsíců, do května 2023.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, APLIKACE – VÝZVA VIII.

Název projektu: Nové scintilační systémy pro detekci ionizujícího záření

registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024977

Subjekty projektu

Žadatel/příjemce: NUVIA a.s.

Partner: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Realizace projektu

Datum zahájení: 1.6. 2021

Datum plánovaného ukončení: 31. 5. 2023

Doba trvání (v měsících): 24,00