Projekty podpořené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Program TRIO

Účast společně s Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT

Materiálový a technologický výzkum scintilačních detektorů FV30231
Projekt podpořený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, program TRIO
Účastníci projektu NUVIA a.s., ČVUT Praha – Ústav technické a experimentální fyziky
Projekt ukončen 2020
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV30231
Projekt je zaměřen na společný výzkum mezi ÚTEF ČVUT (výzkumná organizace VVŠ) a NUVIA a.s. (významná výrobní společnost s mezinárodní působností) ve dvou oblastech: 1) další vylepšení kvality produkce scintilačních detektorů na bázi polystyrenu zavedením technologie výroby v inertní atmosféře a 2) výroba vzorků nových scintilačních detektorů na bázi polyethylenu naftalátu a nanokompozitních scintilátorů na bázi polystyrenu. V oblasti č.1 již máme zkušenosti (projekt TA02010896, kdy se podařilo podat 2 patenty). V rámci projektu plánujeme další podstatné vylepšení kvality (lepší energetické rozlišení) již vyráběných scintilačních detektorů pomocí nově zkonstruovaného zařízení pro polymeraci scintilátoru v inertní atmosféře. Toto je velmi důležité z hlediska mezinárodní konkurence (zde se vyrábí především scintilátory na bázi polyvinyltoluenu, které mají lepší světelnou výtěžnost, ale horší manipulovatelnost), aby NUVIA a.s. byla schopná posílit svůj export. Další oblastí (č.2) je společný výzkum a výroba funkčních vzorků scintilátorů polyethylen naftalátu a nanokompozitu polystyren-ZnO(Ga). Polyethylen naftalát je velmi zajímavý materiál s využitím v mnoha oblastech, např. výroba lahví, elektronika (kondenzátory, mebrány pro sluchátka) či nově jako scintilační detektory (článek doi: 10.1209/0295-5075/95/22001). Zde máme cíl vyzkoušet tento scintilační detektor a vyhodnotit možnost zavedení nového typu detektoru, který má širokou možnost aplikací (self-veto kosmického záření). Nanokompozitní scintilátor polystyren-nano ZnO(Ga) má velice výhodné časové vlastnosti využitelné pro rychlá a koincidenční měření v oblasti fyziky vysokých energií a v medicíně.