DODÁVKA NOVÉHO PROJEKTU

Společnost NUVIA dokončila zakázku na výrobu a dodávku cementačního zařízení pro zpracování radioaktivního odpadu na Ukrajině

Vyrobili jsme a dodali zařízení pro komplex na přepracování radioaktivního odpadu v Chmelnické jaderné elektrárně.

Úkolem zařízení bude připravit betonovou směs potřebnou pro uložení radioaktivního odpadu do 200litrových sudů a převzít odpovědnost za jeho přepravu i manipulaci se sudy. Část provozu je sledována kamerovým monitorovacím systémem, který umožňuje operátorům dálkově kontrolovat celý proces.