NUVIA a SÚRO vyvíjí nový letecký gamaspektrometr

Realizace výzkumu nového leteckého gamaspektrometru v rámci OPPIK.

Naše společnost zahájila v červnu 2021 projekt na výzkum a vývoj nového leteckého gamaspektrometru, který realizuje společně se Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i. (SÚRO). Tento projekt je finančně podpořen z fondů Evropské Unie, konkrétně v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Cílem tohoto projektu je v rámci kooperace výzkumně vývojových aktivit společnosti NUVIA a SÚRO jakožto partnera dosáhnout nových znalostí vedoucích k novému a unikátnímu prototypu leteckého gamaspektrometru. Využití najde pro potřeby geofyzikálního průzkumu a vyhledávání anomálií v přírodní radiaci, v nalezištích uranové rudy, ropy, při sledování ekologických zátěží apod.

Zkušenosti v této oblasti v současné době nenabízí mnoho firem. Ty, které se letecké gamaspektrometrii věnují, vyrábějí své stroje jednoznačně pro geofyzikální účely, zároveň je u těchto firem, které pochází výhradně ze zahraničí (např. Kanada), problém s vysokými náklady a také se servisními službami a délkou oprav. V České republice existují v současnosti dva letecké gamaspektrometry – IRIS (SÚRO) a AIRIS (Armáda ČR).

Společnost NUVIA chce společně se SÚRO vyvinout nový prototyp leteckého spektrometru, který by nabízel širší využití než současně dodávané přístroje, a zároveň poskytovat případné servisní služby v patřičné kvalitě a délce.

Realizace projektu je plánována na 24 měsíců, do května 2023. Celkové náklady projektu činí více než 20,3 milionu Kč, z OP PIK je projekt podpořen částkou více než 12,1 milionů Kč.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, APLIKACE – VÝZVA VIII.
Název projektu: Výzkum a vývoj nového leteckého gamaspektrometru
registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024978

Subjekty projektu
Žadatel/příjemce: NUVIA a.s.

Partner s finančním příspěvkem: Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.

Realizace projektu
Datum zahájení: 1. 6. 2021

Datum ukončení: 31. 5. 2023

Doba trvání (v měsících): 24,00