Norden

NUVIA Nordic är verksamma i norra Europa, primärt på den svenska och finska marknaden, och specialiserar sig på kärnteknisk konsultverksamhet, mekaniska tjänster och operationell hälsofysik.