Workshop na téma využití bezpilotních leteckých systémů pro radiační detekci a dohled.

Drones-G na akci pořádané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii

NUVIA se vloni na podzim aktivně zúčastnila technického mítinku na téma využití bezpilotních leteckých systémů pro radiační detekci a dohled. Akci zorganizovala Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany, v. v. i., v Brně a byla jedinečnou příležitostí pro prodejce bezpilotních leteckých systémů se zástupci členských států MAAE, kteří jsou zodpovědní za navrhování, pořizování a využívání těchto systémů pro aplikace v oblasti jaderné ochrany a bezpečnosti.

NUVIA se na akci prezentovala se systémem DRONES-G produktové řady NUVIATech Instruments. Modul DRONES-G, technologie pro lehké monitorování ze vzduchu pomocí dronů nebo bezpilotních letadel jako nosičů, nabízí vynikající výkon pro kontrolu radiace v životním prostředí a havarijní monitorování. Je určen pro efektivní průzkum menších oblastí za účelem vyhledávání potenciální kontaminace, nekontrolovaných radioaktivních zdrojů nebo pro práci v místech s nebezpečnou úrovní dávky.

Široká škála možností a flexibilita použití jsou hlavními výhodami pro aplikace radiačního monitorování DRONES-G.