Nové kompaktní zařízení pro značení filmových dozimetrů

Automatizujeme v dozimetrii.

Pro společnost NUVIA Dosimetry vytvořila naše divize průmyslové automatizace neboli NUVIA Automation kompaktní zařízení pro kombinované značení filmových dozimetrů, kterými bývají vybaveni pracovníci při pohybu v kontrolovaném nebo sledovaném pásmu.

Filmové dozimetry, které jsou součástí portfolia NUVIATech Instruments, jsou naším přístrojem viditelně označeny za pomocí inkoustových tiskových hlav a díky vyražení trvalého popisu pomocí mikroúderové hlavy je možná identifikace dozimetru i po vyvolání filmu. Součástí je i ukládání dozimetrů do příslušných zásobníků nebo kamerové ověření správné orientace dozimetrů.

.