Nová dceřiná společnost v rámci Soletanche Freyssinet

Založení nové společnosti NUVIA Služby

Společnost NUVIA nabízí v rámci své značky NUVIATech Protection dlouholeté zkušenosti s návrhy a instalacemi prvků pasivní požární ochrany v objektech s vysokými nároky na zajištění bezpečnosti provozu jako jsou průmyslové objekty, jaderné elektrárny nebo objekty energetických provozů, a to především ve Francii, ale také například na Slovensku.

NUVIA Služby s.r.o., založená 1. listopadu 2022, která je součástí této skupiny, pak přináší možnost využití dlouholetých zkušeností nyní i zákazníkům v České republice. Hlavní oblastí, na kterou se nově vzniklá společnost bude soustředit, je poskytování služeb a produktů především v oblasti pasivní požární ochrany a stavby a pronájmu lešení, přičemž bude cílit jak na jaderné elektrárny, tak i mimo ně. Vzhledem k tomu dojde k propojení některých aktivit s Divizí jaderné energetiky NUVIA a.s.