Závazky

Jakost & Dodávky

Kvalita jde ve společnosti NUVIA ruku v ruce s příkladností, inovacemi, odpovědností a transparentností. Ty jsou zárukou vysokých standardů, kterých si ceníme a díky kterým je naše přítomnost v případě vysoce regulovaných objektů a projektů zásadní. V případě citlivých aktivit nelze přibližné hodnoty tolerovat.

V našich kancelářích, v našich objektech nebo s našimi zákazníky jsme odhodláni zajistit, že skutečný konečný výsledek bude prokazatelně odpovídat našim slibům, jakož i vašim požadavkům. Neustálé zlepšování, profesionalita, zpětná vazba plynoucí ze zkušeností a osobní odhodlání jsou klíčem k úspěchu našich projektů. Mise, které uskutečňujeme, zařízení, která projektujeme, a služby, které poskytujeme, jsou hodny mezinárodní skupiny, jejíž jsme součástí, a našich závazků vůči našim zaměstnancům, partnerům a zákazníkům. Proto pravidelně dostáváme ocenění za kvalitu a ucelenost našich služeb a výkonů.

Odbornost a hodnoty společnosti NUVIA dále těží z podpory, profesionality a postupů zajišťovaných naší mateřskou společností VINCI Group, která je mezinárodním a světovým lídrem ve stavebnictví a koncesích.

Bezpečnost

Bezpečnost je v NUVIA prioritou číslo 1.
Bezpečnost je klíčem k odhodlání a pocitu prosperity a pohody našich zaměstnanců. Je to ale také otázka důvěry mezi naší společností a jejími klienty, dodavateli a partnery.

Staráme se o to, aby bezpečnost a zabezpečení byly v centru našich procesů, na pracovištích, v kancelářích – před každou aktivitou, v jejím průběhu i poté, a to po celou dobu životního cyklu zařízení, na kterých pracujeme: od návrhu až po vyřazení z provozu a nakládání s odpady.

Tato koncepce bezpečnosti vyžaduje jak intenzivní zapojení managementu, tak informovanost, přehled a odpovědnost u každého z našich zaměstnanců. Každý je plně angažovaný: každý předvídá, pochybuje, zlepšuje, aby dosáhl excelence a profesionality, které jsou v našich činnostech očekávány.

Číselné údaje týkající se bezpečnosti v NUVIA se neustále vyvíjejí směrem, který nám pravidelně přináší ocenění od různých národních orgánů za naše schopnosti a úspěchy v oblasti bezpečnosti (např. ocenění Královské společnosti pro prevenci nehod – Royal Society of the Prevention of Accidents / ROSPA – ve Spojeném království).

Zásady ochrany životního prostředí

Jaderná zařízení, na rozdíl od jiných, při výrobě elektřiny nevytvářejí skleníkové plyny. Jaderná elektrárna po celou dobu životnosti uvolňuje stejné množství CO2 jako ostatní obnovitelné zdroje energie: přibližně 7 gCO2/kWh*. Uhelná elektrárna v porovnání s tím uvolní 1 000 gCO2/kWh a plynem poháněná elektrárna 500 gCO2/kWh.

Jaderná energie je nízkouhlíková, díky čemuž jsou emise CO2 ve Francii nižší, než je evropský průměr, a dvakrát nižší než v Německu. Jaderná energie je klíčovým faktorem v boji se znečištěním ovzduší, protože neuvolňuje žádný oxid dusičitý, oxid siřičitý, jemné částice ani prach.

Stejně jako každý průmysl také jaderný průmysl uvolňuje do životního prostředí určité elementy. Aby se omezil dopad těchto emisí, přísně se kontroluje a sleduje, zda jsou skladovány a recyklovány podle svých charakteristik. Transparentnost je zásadní a francouzský zákon o transparentnosti a bezpečnosti jaderných zařízení (TSN), platný od 13. června 2006, zaručuje přístup veřejnosti ke spolehlivým a dostupným informacím k tomuto tématu.

Skupina NUVIA, která si nekompromisně zakládá na bezpečnosti a zabezpečení svých zaměstnanců, má o životní prostředí a kontrolu odpadů stejnou starost, ať už se jedná o radioaktivní, tepelný, chemický nebo průmyslový odpad. Nakládání s odpady je podstatou našich odborných znalostí a naše know-how v tomto oboru je prokázáno i uznáváno po celém světě.

Od projektu ke zhotovení, od provozování k vyřazení z provozu – všechny fáze životního cyklu libovolného jaderného zařízení, ať se jedná o elektrárny, výzkumná střediska, nemocnice se specializací na radiologii a nukleární medicínu, vojenské objekty atd., jsou pečlivě kontrolovány. Postupy jsou přísné a pro účely kontroly a snížení odpadu se zavádějí inovativní a ambiciózní technologie.

* Zdroj: SFEN, Société française d’énergie nucléaire / Francouzská nukleární společnost.