Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu

V rámci projektu s podporou TAČR se podílíme na vývoji nové technologie pro čistění kapalných radioaktivních odpadů

Naše společnost NUVIA a.s. vyvíjí společně s partnery Centrem výzkumu Řež s.r.o. (hlavní příjemce projektu), ÚJV Řež, a.s., ASIO TECH,spol. s r.o. a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze – Fakultou technologie ochrany prostředí novou efektivnější technologii ultrafiltrace a nanofiltrace.
Cílem tohoto projektu, který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu THÉTA 4, je návrh technologického řešení pro čištění kapalných radioaktivních odpadů a odzkoušení a ověření na modelových a reálných radioaktivních odpadních vodách.

Výstupy projektu najdou uplatnění zejména v jaderné energetice, i když pokročilé oxidační procesy a membránové techniky mohou najít uplatnění při čištění jakýkoliv vod. Výstup projektu přispěje ke snížení ekologické zátěže a minimalizaci radioaktivních odpadů. Pro systém nakládání s RaO je důležité, aby byl opatřen nejmodernějšími technologiemi, které umožňují maximální možnou redukci objemu vhodného pro uložení a také, aby bylo dosaženo minimální radiační zátěže obsluhy, což membránové technologie umožňují.
V rámci projektu bude navržen a ověřen pracovní postup pro zpracování kapalných radioaktivních odpadů pomocí ultrafiltrace a nanofiltrace. V současné době je používán systém odparek a vysoce efektivních odparek či různých druhů sorpce pomocí ionexů.

Název projektu: Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu
Registrační číslo projektu TAČR: TK04020087

4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA – Podprogram 2 – Strategické energetické technologie.

Realizace: 01/2022 až 12/2024
Hlavní příjemce projektu: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Ostatní účastníci projektu:
NUVIA a.s.
ÚJV Řež, a.s.
ASIO TECH, spol. s.r.o.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta technologie ochrany prostředí