Úspěšné dokončení bezpečnostního výzkumného projektu RAMESIS v České republice

NUVIA oznamuje úspěšné dokončení bezpečnostního výzkumného projektu RAMESIS, který byl realizován na žádost Ministerstva vnitra ČR.

RAMESIS poskytuje občanům České republiky spolehlivé informace o úrovni radiační zátěže přítomné v jejich životním prostředí a zvyšuje tak důvěru veřejnosti ve státní správu v citlivém tématu radiační ochrany obyvatelstva.
Díky svým zkušenostem s vývojem radiometrických přístrojů a informačních systémů určených pro detekci a měření radiace přispívá NUVIA tímto projektem k rekonstrukci sítě včasného zjištění v České republice.