Společnost NUVIA uzavřela dohodu se společností vyrábějící radiofarmaka pro diagnostiku a lékařský výzkum.

České týmy společnosti NUVIATech Healthcare instalovaly pro globální zdravotnickou společnost nový systém pro výrobu a kontrolu kvality generátorů Kr/Rb.

Tento EPC projekt zahrnuje návrh, nákup, výrobu, instalaci, kvalifikaci a servis automatizované výrobní linky a kontrolu kvality radionuklidových generátorů.
Radiofarmaka vyráběná v novém moderním výrobním zařízení budou využívána pro diagnostické účely v mnoha centrech nukleární medicíny a výzkumu v Evropě.
Naši čeští specialisté na průmyslovou automatizaci se postarali o technický návrh a výrobu a programátoři společnosti NUVIA vyvinuli celý řídicí software.
Celý proces návrhu a výroby probíhal v souladu se správnou výrobní praxí (GMP) v rámci vývoje “postupů kvality”, které jsou pro tento typ zařízení vyžadovány.
Předpokládá se, že první generátory radiofarmak budou uvedeny na trh v lednu 2021.

Foto: MUDr: Generátor Kr/Rb na výrobní lince