NUVIA a.s. se podílela na instalaci jednoho z největších systémů požární ochrany v JE Dukovany.

Na Jaderné elektrárně Dukovany byl instalován jeden z největších systémů plynového hasicího zařízení v Evropě. I díky NUVIA a.s.

V uplynulých třech letech naše společnost realizovala jeden z největších a finančně nejnáročnějších projektů ve své historii – náhradu stabilního hasicího halonového zařízení v Jaderné elektrárně Dukovany. V rámci této zakázky jsme provedli analýzu skutečného stavu 48 hašených úseků, vypracovali projektovou dokumentaci pro provedení stavby a v tzv. životně důležitých prostorech elektrárny (např. bloková nebo nouzová dozorna aj.) instalovali a úspěšně otestovali nové plynové hasicí zařízení.

 

Výstupem naší analýzy skutečného stavu bylo zadání pro další projekty investora ČEZ, a.s., např. dodatečné zatěsnění a zpevnění stěn hašených úseků, odvod tlakových rázů vznikajících při vypuštění hasiva pomocí dodatečné vzduchotechniky a rekonstrukce elektronické požární signalizace. Tyto projekty byly realizovány v přímé koordinaci s naší zakázkou.

 

Námi nově instalované plynové hasicí zařízení splňuje veškeré platné technické, legislativní a ekologické požadavky, včetně požadavků na požární a seismickou odolnost.