Nový přenosný mobilní měřicí spektrometrický systém

Vývoj systému s přenosem dat do centrální databáze SÚJB

V rámci tohoto dotačního projektu podpořeného Ministerstvem vnitra v rámci Programu bezpečnostního výzkum ČR 2021 – 2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) bude vyvinuto mobilní zařízení pro měření dávkového příkonu s možností volitelného spektrometrického měření a přenosem měřených dat do centrální databáze SÚJB. Parametry a vlastnosti vyvíjeného zařízení budou dle požadavků kladených ze strany SÚJB na tento typ měřicích přístrojů tak, aby bylo možné je dodat bezpečnostním složkám či složkám zajišťující radiační monitoring, a data mohla být k dispozici pro vyhodnocení a zpracování na SÚJB.
Zařízení bude ale možné využít i bez přímé návaznosti na SÚJB, a bude tak možné jej nabízet volně na komerčním trhu dalším subjektům.

 

Název projektu: Přenosný mobilní měřicí spektrometrický systém s přenosem dat do centrální databáze SÚJB

Registrační číslo projektu Ministerstva vnitra: VB01000051

1. veřejná soutěž programu SECTECH

Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)

Realizace: 01/2022 až 12/2023

Hlavní příjemce projektu: NUVIA a.s.