ZAŘÍZENÍ NA ŘÍZENOU DEMINERALIZACI VODY JEDNOTKY NPCIL KAPP-3&4

UVIA India zvítězila jako dodavatel významné zakázky pro „Řízenou dodávku, zhotovení, stavbu, testování, uvedení do provozu a zkušební chod zařízení na filtraci a demineralizaci vody KAPP-3&4”.

Strany projektu

Zákazník: Kakrapar Atomic Power Project-3 & 4 – Nuclear Power Corporation of India Limited

Zadavatel zakázky: Nuclear Power Corporation of India Limited

Generální dodavatel: NUVIA India Pvt Ltd

Projektové výzvy
  • Jelikož více než 70 % prací bylo dokončeno předchozím dodavatelem, najít chybu instalace je velmi obtížný úkol.
  • Nutnost provedení vícenásobných zkoušek k dosažení požadovaného stupně čistoty u tohoto zařízení na demineralizovanou vodu.
Rozsah

Tento pracovní úkol zahrnuje dokončení vyvažovacích prací zařízení na filtraci a demineralizaci vody KAPP- 3&4, jako jsou dodávka potrubí, armatur, ventilů, technického vybavení, ocelových, cementových, kontrolních a řídicích prvků, chemických látek, náplní, pryskyřic atd., manipulace, přeprava materiálů dodávaných objednatelem nebo jeho jménem, montáž, stavba, sváření a testování CS/SS/CPVC/PVC potrubí.

Lokalita

Země: Indie

Místo plnění dodávky: Objekt Kakrapar Gujarat

Útvar: KAPPS 3&4

Budova: zařízení na demineralizaci vody

Klíčové údaje

  • Hodnota projektu: 1,38 milionu €

  • Datum dokončení projektu: 9 měsíců po přidělení zakázky