Vymírací jímky

Kompletní dodávka technologie vymíracích jímek pro zajištění monitorování, dočasného zadržování (skladování) a řízeného vypouštění radioaktivně kontaminovaných odpadních vod do veřejné kanalizace

Strany projektu

Zadavatel: Metrostav, a.s., Brno

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy

Kompletní zprovoznění systému

Návrh nového software

Kompletní provedení technologie včetně souvisejících prací – napojení na technickou infrastrukturu

Rozsah
  • Kompletní provedení technologie vymírací nádrže zahrnující řídící rozvaděč technologie, monitory aktivity kapalin, kompletní prokabelování, protrubkování, dopojení technologií a provedení veškerých souvisejících prací
  • Dodávka a montáž veškerých čerpadel a armatur technologie
  • Napojení na přívody medií kanalizace a vodovod
  • Napojení na silnoproudý rozvod
  • Vypracování dílenské dokumentace provedení vymírací nádrže
  • Navržení SW technologie včetně jeho aplikace do systému Fakultní nemocnice Brno
  • Zaškolení obsluhy
Lokalita

Země: Česká republika

Místo plnění: Fakultní nemocnice Brno

Obchodní jednotka: NUVIA CZ