Systém vytápění, větrání a klimatizace cílové stanice (TS HVAC)

Návrh a dodávka systému vytápění, větrání a klimatizace unikátního spalačním zařízení ve Švédsku

Strany projektu

Zákazník: Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR

Zadavatel: Evropské spalační centrum (ESS)

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • Koordinace více oborů zahrnutých do projektu
  • Rychlé řešení kolizí s rušícími systémy během instalace
  • Provádění změn vyplývajících z dynamického vývoje celého objektu
  • Ztížené osobní prohlídky z důvodu omezení COVID-19
Rozsah

Návrh a dodávka systému

Systém vytápění, větrání a klimatizace cílové stanice (dále jen systém HVAC TS) má za úkol:

Zajistit dodržení přesných požadavků na teplotu a vlhkost v různých místnostech cílové stanice.

Odstranit tepelnou zátěž (citelné a latentní příspěvky pocházející ze zařízení a personálu) přítomnou v místnostech;

dodržovat požadavky zákoníku práce týkající se pohody personálu;

zabránit vzniku nebezpečného prostředí v místnostech (toxické, dusivé, výbušné atd.).

Lokalita

Země: Švédsko

Místo plnění: Evropské spalační centrum (ESS)

Obchodní jednotka: NUVIA CZ