NUVIA Služby – PASIVNÍ OCHRANA

NUVIA Služby s. r. o. se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti ochrany staveb. Naší specializací je především návrh, instalace a kontroly prvků pasivní požární ochrany, ale ochráníme Vaši stavbu, provozovnu nebo citlivá zařízení před poškozením průsakem vody nebo například účinky radiace.

Používáme nejkvalitnější materiály od různých výrobců a především vlastní řadu produktů

NUVIATech Protection
Těsnění prostupů a spár

Potřebujete vyřešit prostupy technických instalací požárně dělícími konstrukcemi? Lámete si hlavu nad požárně odolným a vodotěsným provedením konstrukčních spár  styků? Obraťte se na nás, vytvoříme řešení na klíč přímo pro Vás. Vybereme a navrhneme nejvhodnější materiál a náš proškolený personál se postará o bezvadnou  bezproblémovou instalaci. Zajistíme pravidelnou kontrolu provozuschopnosti podle legislativních požadavků.

Ochrana VZT systémů

Vzduchotechnické potrubí je z pohledu šíření ohně a jeho produktů jednou z nejrizikovějších technologií. Obalení potrubí systémem NuDUCT od NUVIATech Protection je ideálním řešením pro minimalizaci škod, které by případný požár ve Vaší stavbě způsobil.

Pro sektorizaci VZT potrubí nabízíme ucelenou řadu protipožárních klapek NuFDA pro instalaci do potrubí i pro použití jako stěnové uzávěry. Kruhové i čtyřhranné klapky v široké škále rozměrů plní nejpřísnější požadavky na kvalitu včetně požadavků vyhl. 358/2016 Sb.

Požární ochrana elektroinstalací

Zajistíme dodatečnou ochranu kabelů a kabelových tras před účinky požáru s použitím systémů řady NuFCT značky NUVIATech Protection.

Jedná se o ochranný obal z minerální vlny, žáruvzdorného lepidla a krycí skelné tkaniny se silikonovou vnější vrstvou. Díky použitým komponentům je obal velice flexibilní, přizpůsobí se každému tvaru a usnadňuje řešení kolizí s dalšími instalacemi. Silikonový povrch tkaniny poskytuje ochranu před vnější vlhkostí, je omyvatelný a odolný vůči agresivním roztokům.

Obal poskytuje ochranu po dobu až 2 hodin a to i kabelům s požadovanou funkcí při požáru. Součástí systému můžou být i ventilační průduchy pro odvod tepla produkovaného kabely.

Protipožární obklad ocelových a ŽB konstrukcí

Jako alternativu k protipožárním nástřikům či klasickým obkladům přinášíme systém NuSTRUCT značky NUVIATech Protection. Systém tvořený minerální vlnou, žáruvzdorným lepidlem a krycí skelnou tkaninou se silikonovým povrchem zajistí stabilitu nosné konstrukce po dobu až 2 hodin.

Oproti tradičním způsobům zvyšování požární odolnosti ŽB a ocelových nosných konstrukcí má sendvičové řešení hned několik výhod.

– Neomezuje volbu antikorozní ochrany ocelových prvků. Díky vysoké přilnavosti žáruvzdorného lepidla a upínacímu systému drží pevně téměř na jakémkoli povrchu.
– Snadná instalace, nevyžadující zdlouhavé přípravy a ochranu okolních povrchů a zařízení.
– Dlouhodobá ochrana a snadná obnova ochrany po konci její životnosti.
– Omyvatelnost povrchu a jeho odolnost vůči vodě a agresivním roztokům.
– Možnost použití i na seizmicky odolné konstrukce, kterým poskytuje ochranu i v průběhu a po skonční seizmické události.

Související služby v oblasti požární ochrany

Samozřejmostí je pro nás provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, a to nejen těch námi zhotovených. Svěřte starosti s evidencí a péčí o požární ucpávky nám.

Dále nabízíme služby technika požární ochrany, tedy zajištění plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně.