Zařízení pro měření aktivity radioaktivních odpadů (certifikace) pro Záporožskou JE

Gamaspektrometrický systém měření radioaktivní odpadů

Strany projektu

Zákazník: SE “NNEGC” Energoatom
Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • Realizace v moderním komplexu pro zpracování radioaktivního odpadu
Rozsah

Výroba a dodávka zařízení pro charakterizace radioaktivního odpadu skladovaného v 200 litrových sudech

Spektrometrická analýza obsahu radionuklidů v odpadním materiálu

Další nakládání s materiálem dle výsledku měření

Lokalita

Země: Ukrajina

Místo plnění: Záporožská JE

Obchodní jednotka: NUVIA CZ

Klíčové údaje

  • 2017 / 2018