Zabezpečení kontrolovaných pásem PET center ČR

Zabezpečení kontrolovaných pásem center pozitronové emisní tomografie z hlediska hardwarového i softwarového vybavení

Strany projektu

Zákazník: ÚJV Řež, a.s.

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • Mezidivizní spolupráce
  • Aplikace softwaru RMIS v rámci jednotlivých PET center – shromáždění a zpracování všech dat v administrativní aplikaci ISRO
Rozsah

Zabezpečení center v oblasti radiační ochrany po stránce hardwarového i softwarového vybavení

Dveřní kontakty, turnikety, klíčové boxy, terminály elektronické dozimetrie

Software RMIS – Radiation Monitoring and Information System – evidence a kontrola osob a jejich způsobilosti se pohybovat v kontrolovaném pásmu

Lokalita

Země: Česká republika

Místo plnění: ÚJV Řež, Masarykův onkologický ústav Brno, Nemocnice Na Homolce, Praha

Obchodní jednotka: NUVIA CZ