Rekonstrukce sítě včasného zjištění

Rekonstrukce radiační monitorovací sítě České republiky

Strany projektu

Zákazník: Státní ústav pro jadernou bezpečnost

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • Rozmístění 55 stanic napříč celou Českou republikou
  • Informační systém MonRaS sloužící jako nástroj pro shromažďování, vyhodnocování a zveřejňování dat radiačního monitorování území ČR
Rozsah

Radiační monitorovací síť

55 stanic s detektory pro kontinuální měření dávkového příkonu

Demontáž a likvidace stávajících stanic

Součástí každé stanice je také meteorologická stanice odesílající informace o naměřené teplotě, tlaku a vlhkosti

Provozní dokumentace, konfigurace a testování systému, školení personálu, 4letý servis

Lokalita

Země: Česká republika

Obchodní jednotka: NUVIA CZ

Klíčové údaje

  • Datum realizace: 2016