Rekonstrukce radiační monitorovací sítě pro úřad radiační ochrany Lotyšska

Dodávka zařízení a softwaru pro celostátní radiační monitorovací síť a systém včasného zjištění

Strany projektu

Zadavatel: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Riga, Lotyšsko

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • Dodávka sestávající z hardwarového i softwarového vybavení
  • Technická podpora a servis celostátní radiační monitorovací sítě a systému včasného varování – pravidelná návštěva, kontrola a údržba všech monitorovacích stanic
  • Mezidivizní spolupráce
Rozsah

Vývoj, dodávka a implementace informačního systému NuSOFT RAMON, kontinuální údržba, vývoj a upgrade

Dodávka zařízení (detektory, spektrometry, dávkový ekvivalent měřících systémů a jiná zařízení pro monitorování radiační sítě na 21 měřicích stanicích RAMS02
Kalibrace zařízení.

2 monitorovací stanice RAMS02 (úprava vody)

monitor aerosolu v ovzduší

Lokalita

Země: Lotyšsko

Obchodní jednotka: NUVIA CZ

Klíčové údaje

  • Datum realizace: 2013 – 2014