Radiochemické laboratoře ÚJF

Dodávka a instalace (včetně příslušné dokumentace a školení) radiochemických laboratoří

Strany projektu

Zákazník: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy

Dodávka mnoha komponent v rámci vysoce sofistikovaného pracoviště

Systém sloužící k plně automatizovanému zpracovávání pevnolátkových terčů cyklotronu

Unikátní systém potrubní pošty umožňující dopravu radioaktivního materiálů bez lidského zásahu do horké komory, kde dochází k jeho dálkovému zpracování

Rozsah

Komplexní dodávka sestávající z mnoha komponent

 • PHK – polohorké komory
 • HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie s DAD, radio a MS detektorem
 • Spektrometr záření gama s HPGe detektorem s příslušenstvím
 • Terčové systémy a zakládací zařízení pro pevnolátkové terče
 • Radiochemické digestoře
 • Potrubní pošta
 • Automatizovaný separační systém pro pevnolátkové terče
 • Spektrometr záření alfa s detektory Si s povrchovou bariérou
 • Technické a provozní zázemí
 • Ionizační komory
 • Analytické váhy
 • Stanice pro výrobu čisté vody
 • IT – počítačové stanice a systém zálohování dat
 • Monitoring dávkového příkonu
 • Měřič povrchové kontaminace
 • Ruční sonda dávkového příkonu
Lokalita

Země: česká republika

Místo plnění: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, objekt č. 231

Obchodní jednotka: NUVIA CZ

Klíčové údaje

 • 2017