Monitorovací systém ionizujícího záření plynů

Zakázka v projektu nejmodernějšího laserového zařízení na světě

Strany projektu

Zákazník: ELI Beamlines

Zadavatel: AV ČR, v.v.i. – Fyzikální ústav

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • Koordinace spolupracujících subjektů
  • Mezidivizní spolupráce
  • Práce na špičkovém pracovišti
Rozsah

Dodávka systému monitoringu radiační situace a monitoringu plynů

Zařízení určené pro monitoring celkové situace v budovách včetně pohybu pracovníků v kontrolovaném pásmu a aktuálního stavu jejich radiačních dávek

Monitoring dávkových příkonů v interiérech laserových budov

Koncentrace aerosolů ve ventilačním systému

Povrchová kontaminace personálu a osobní dozimetrie

Lokalita

Země: Česká republika

Místo plnění: ELI Beamlines, Dolní Břežany

Obchodní jednotka: NUVIA CZ