Integrovaný automatický systém pro radiační monitoring prostředí ve specializovaných podnicích státní korporace „Ukrajinské státní asociace RADON“

Kompletní realizace projektu pro radiační monitoring na Ukrajině

Strany projektu

Zadavatel: Evropská komise

Zákazník: Ukrajinská státní asociace RADON

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • Komplexnost projektu – návrh, hardware, software, montáž, školení…
  • Realizace na šesti různých místech po celé Ukrajině
Rozsah

Návrh, výroba, instalace a uvedení do provozu integrovaného automatického systému pro monitorování radiace v prostředí

Školení koncových uživatelů

Jednoletá provozní podpora

Lokalita

Země: Ukrajina

Obchodní jednotka: NUVIA CZ