Dodávka zařízení pro detekci záření pro jihovýchodní Asii

Realizace zakázky pro Kambodžu, Lao PDR, Filipíny a Thajsko

Strany projektu

Zadavatel: Evropská unie zastoupená Evropskou komisí

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • Vzdálenost místa plnění
  • Odolné provedení zařízení (prach, vlhkost)
Rozsah

Předmětem smlouvy je dodávka, vykládka, instalace, uvedení do provozu, údržba, pozáruční servis 10 přenosných detektorů Germanium Gamma s vysokou čistotou (HPGe) s přidruženým hardwarovým a softwarem (včetně potřebného notebooku a tiskárny) pro identifikaci zachyceného materiálu na místě nebo ve specializované laboratoři.

Pro všechny položky byl zahrnut matematický model kalibrace efektivity aplikací EffMaker Software, softwaru GamWin a softwaru Maestro.

Lokalita

Země: Kambodža, Lao PDR, Filipíny, Thajsko

Místo plnění: Výbor pro národní terorismus (Kambodža), Oddělení biotechnologických a ekologických ústavů – Ministerstvo vědy a techniky (Lao PDR), Filipínský institut jaderného výzkumu (Filipíny), Úřad atomů pro mír (Thajsko)

Obchodní jednotka: NUVIA CZ

Klíčové údaje

  • Datum realizace: 2012 – 2015