Dodávka portálových monitorů gama záření pro Správu státních hmotných rezerv

Monitory gama záření určené pro rychlou kontrolu radioaktivní kontaminace osob a techniky

Strany projektu

Zákazník: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • Další významná zakázka pro Hasičský záchranný sbor 
  • Kontejnerové uložení detekčních souprav 
  • Bohaté hardwarové vybavení – notebooky, kamery, tiskárny, skenery, potřebná kabeláž, vytyčovací kužely aj.
Rozsah

Dodávka 18 nových souprav přenosného rámového (portálového) monitoru gama záření

Uložení detekční soupravy ve třech přepravních kontejnerech – vždy po 6 kompletních detekčních soupravách a 1 testovací přípravek obsahující radionuklidový zdroj Cs-137

Všechny detekční soupravy jsou uloženy ve třech přepravních kontejnerech; v jednom kontejneru je uloženo vždy 6 kompletních detekčních souprav a 1 testovací přípravek obsahující radionuklidový zdroj Cs-137.

Součástí dodávky také potřebná dokumentace a zaškolení obsluhy

Lokalita

Země: Česká republika

Místo plnění: HZS JMK, HZS JČK, HZS KV

Obchodní jednotka: NUVIA CZ

Klíčové údaje

  • 01/2018 – 02/2019