Dávkovací linka pro generátory Rb/Kr A jednotka kontroly kvality

Vývoj, návrh, výroba a instalace plnicí linky pro výrobu radiofarmak

Strany projektu

Zadavatel: BV Cyclotron VU, Amsterdam, Holandsko

Dodavatel: NUVIA a.s.

Projektové výzvy
  • Průnik několika činností – výzkum, vývoj software, průmyslová automatizace, nukleární medicína
  • 10 let servisní podpory (včetně hotline)
Rozsah

EPC projekt

Dávkovací zařízení určené pro výrobu generátorů 81Rb/81Kr

Návrh a nákup, vývoj a implementace softwaru, výroba a montáž, instalace na místě, uvedení do provozu, IQ, OQ, podpora PQ, školení personálu, dokumentace v plném rozsahu.

Zařízení se skládá z: Automatické dávkovací zařízení, dávkovací stůl pro 30 generátorů, samostatná jednotka kontroly kvality, polohorká komora, zastínění zpracování odpadů…

Lokalita

Země: Holandsko

Místo plnění BV Cyclotron VU, Amsterdam

Obchodní jednotka: NUVIA CZ